o nama
o nama
Agencija je specijalizirana za savjetovanje u razvoju javnog sektora i oblikovanju javnih politika, društveno odgovornih komunikacija s javnostima, kriznih komunikacija za javni i privatni sektor, istraživanjima podataka..  >>
zdravstvo
zdravstvo
Edukacije iz komunikacije s pacijentima u kliničkoj praksi. Savjetovanje o modelima zdravstvenih politika i upravljanja zdravstvenim ustanovama...  >>
istraživanja
istraživanja
Istraživanja i evaluacija medijskih sadržaja koji se tiču raznih aspekata djelovanja klijenta... >>
komunikacija
komunikacija s javnostima
Komunikacija s javnostima... >>
mediji
mediji
Savjetovanje o medijskom zakonodavstvu i politikama... >>
javni sektor
javni sektor
Savjetovanja i mentoriranja u svim aspektima programskog i organizacijskog razvoja. Evaluacija prijedloga javnih politika... >>
edukacija
edukacija
Edukacije iz komunikacije s pacijentima u kliničkoj praksi. Savjetovanje o modelima zdravstvenih politika i upravljanja zdravstvenim ustanovama...  >>